Wie was Bavo eigenlijk?

Hoe Bavo Haarlem én zijn eigen beeld redde We vierden in 2022 dat Haarlem 777 jaar oud werd! Haarlem kreeg stadsrechten in 1245. De huidige Grote of St. Bavokerk was toen nog maar een klein turfstenen kerkje. Maar naar wie is de kerk vernoemd? Wie was Sint Bavo eigenlijk? Bavo werd geboren rond 600 in […]

Translate »